Bosberichten

downloaden

Op 20 januari organiseerde de Stichting CPV (Stichting Research en Kenniscentrum Plantaardige Vezels) met medewerking van de NOVEM in het provinciehuis van Lelystad een symposium over de rol van snelgroeiend hout voor de energievoorziening. Dat het onderwerp grote belangstelling geniet bleek uit het feit dat beleidsverantwoordelijken, onderzoekers en geïnteresseerden uit landbouw, bosbouw, milieusector en energieproduktie zich massaal aanmeldden voor de studiedag. Dit Bos en Hout Bericht geeft de dag in hoofdlijnen weer en is een verkorte weergave van het uitgebreide verslag dat binnenkort bij het CPV verschijnt.

drs. B.T. Coelman, 1994 

Tags