Bosberichten

downloaden

Het tropisch regenwoud blijft volop in de belangstelling staan. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en soms is het zelfs moeilijk om door de bomen het bos te zien. In januari van dit jaar werden de lidstaten van de International Tropical Timber Organization (lTTO) het eens over een nieuwe overeenkomst. Vervolgens was er veel publiciteit over een studie van het Wereld Natuur Fonds, die aantoonde dat een importverbod op tropisch hout juridisch onmogelijk is. De regering biedt de kamer dit voorjaar de tussentijdse evaluatie aan van het Regeringsstandpunt Tropisch Regenwoud. Het Convenant Tropisch Hout beleeft intussen ook weer roerige tijden, en teakplantages in Latijns-Amerika blijven de gemoederen bezig houden. Dit Bos en Hout Bericht zet de recente ontwikkelingen op een rij en beschrijft in het kort de tropisch houtstroom in Nederland.

ir. R.C. de Boer, 1994 

Tags