Bosberichten

downloaden

De Stichting ProBos zet zich sinds augustus 1993 in voor de versterking van de Positie van het bos door middel van communicatie. In die maand ging het bestuur van ProBos akkoord met de door de voorzitter opgestelde nota "Het bos spreekt", waarin een Public Relations & Public Affairs programma is ontwikkeld voor de jaren 1994 en 1995. Deze nota was de eerste stap voor de uitvoering van een strategie, zoals deze door de participanten van de Stichting ProBos was beoogd.

ir. E. Denig, 1994 

Tags