Bosberichten

downloaden

Op 22 mei ondertekenden drie ministeries, vier provincies en een zestiental organisaties voor bos, milieu, natuur, hout, recreatie en landschap in de Balzaal van de Raad van State het Nederlands Bos Akkoord (NBA). Een unieke gebeurtenis, omdat organisaties met zeer verschillende doelstellingen hiermee een gemeenschappelijk uitgangspunt voor duurzaam bosbeheer onderschreven.

M.C. van Nieuwkuyk, 1995 

Tags