Bosberichten

downloaden

Voor bosbeleid is actuele informatie over hoe het Nederlandse bos zich ontwikkelt onontbeerlijk. Daarom startte de Overleggroep Houtvoorziening en Houtproduktie (OH H) het project "Houtoogststatistiek en prognose oogstbaar hout" (HOSP). Doel: veranderingen in onze bossen volgen, zoals bijvoorbeeld bijgroei en houtoogst, en prognoses maken van de toekomstige houtoogst. Sinds 1988 is de ontwikkeling in grote lijnen dat het huidige bosbeheer resulteert in een ouder bos, dat de bijgroei afneemt en dat de staande houtvoorraad toeneemt. In dit Bos en Hout Bericht de resultaten van het veldwerk in 1994.

 M.C. van Nieuwkuyk & J.A.N. Stolp, 1995

Tags