Bosberichten

downloaden

"Bos snijdt hout! Hoe rooien we het met ons bos"? Voorafgaand aan deze conferentie vorig jaar mei, waarin beleidsverantwoordelijken een belangrijke rol speelden, peilde de SBH de mening van 21 sleutelfiguren op het gebied van bosbeleid. "Hoe denken beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het bosbeleid over (houtproducerende) bossen in Nederland"? luidde de centrale vraag in het onderzoek. In dit Bos en Hout Bericht de resultaten, afgezet tegen de mening van Floriade-bezoekers in de nazomer van 1992.

 M.C. van Nieuwkuyk, 1995

Tags