Bosberichten

downloaden

Tijdens de klimaatconferentie van Kyoto in december 1997 vond een belangrijke doorbraak plaats voor de bos- en houtsector. Bossen zijn toen expliciet erkend als opslagmogelijkheid('sinks') voor CO2 . Dit gebeurt door bosaanleg en herbebossing te benutten als emissie-reductiemaatregel. Ook is daar de rol van houtproducten in de nationale koolstofbalansen aan de orde gekomen. In opdracht van het ministerie van VROM verrichtten de Stichting Bos en Hout (SBH) en het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek (IBN-DLO) hierover een studie. De resultaten daarvan zullen mede worden gebruikt bij de besluitvorming op de klimaatconferentie dit najaar in Buenos Aires. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de bos- en houtsector?

ir. R. Sikkema en ir. G.J. Nabuurs, 1998 

Tags