Bosberichten

downloaden

Houtinkomsten zijn voor veel boseigenaren van groot belang voor de duurzame instandhouding van hun bossen. Reden om te blijven zoeken naar mogelijkheden om de houtinkomsten te vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de andere functies van het bos. Stichting Bos en Hout onderzocht de mogelijkheden om de inkomsten uit hakhout en het rendement op opsnoeien te verbeteren.

ir. P.A.G. Jansen, 1999 

Tags