Bosberichten

downloaden

Van 13 tot 25 november wordt in Den Haag de Wereldklimaatconferentie gehouden. Het broeikaseffect als gevolg van CO2-uitstoot kan volgens klimaatdeskundigen verstrekkende gevolgen hebben voor ons klimaat. De klimaatverandering vormt daarmee een mondiaal probleem dat zijn weerga niet kent. Er staan grote beslissingen aan te komen op hoog politiek niveau. Naast besparing op CO2-uitstoot komt ook de rol van bossen aan de orde. Bossen leggen CO2 vast maar kunnen deze ook weer uitstoten. Beslissingen die tijdens de komende conferentie worden genomen, kunnen grote gevolgen hebben voor de bos-, hout- en papiersector in Nederland.

Ir. R.W.J. Smulders, 2000 

Tags