Bosberichten

downloaden

Het gaat niet goed met de populier in Nederland. De aanplant is fors afgenomen. In het eerste deel van dit Bos en Hout Bericht beschrijven we wat er aan gedaan wordt om de aanplant van populier te stimuleren. In het tweede deel worden de belangrijkste resultaten beschreven van enquĂȘtes onder kozijnen- en deurenfabrikanten en houtverduurzamers, waarin gevraagd is naar hun houtverbruik.

ir. P.A.G. Jansen, 2000 

Tags