Bosberichten

downloaden

Het Meetnet Functievervulling Bos is de opvolger van de Vierde Bosstatistiek. In een steekproef worden gegevens over bossen verzameld. Op basis van de uitkomsten ontstaat een inzicht in de kwaliteit van bossen als het gaat om natuur, recreatie, landschap en houtproductie. We berichten over de eerste voorlopige resultaten.

Jaap Paasman, 2002 

Tags