Bosberichten

downloaden

Een handel in illegaal hout is wereldwijd een miljarden business. Hoewel harde statistieken ontbreken, worden er nationaal en internationaal acties ingezet om illegale houtkap en de daaraan gerelateerde handel van illegaal hout te bestrijden.

Mark van Benthem en Nico Leek, 2003 

Tags