Bosberichten

downloaden

“Kansen en invloeden van bio-energiebeleid en energiedoelen op de bossector en andere sectoren” was het thema van het recente beleidsforum van UNECE en FAO. Hout maakt op dit moment 80% uit van de biomassa die in Europa wordt ingezet voor de productie van duurzame energie. De “2020 doelstellingen” van de Europese Commissie zijn gericht op 20% verlaging van de CO2 uitstoot, 20% vermindering van het energieverbruik en 20% inzet van renewable energy sources (RES), oftewel biomassa. Tijdens het beleidsforum van de UNECE/FAO op 10 oktober jl. in Geneve werden de uitkomsten van recente analyses van dit zogenaamde RES-beleid besproken. De resultaten daarvan laten zien dat er enorme hoeveelheden hout nodig zijn om aan de Commissie doelen te voldoen. Er ligt een geweldige uitdaging om de Europese houtvoorziening sterk op te voeren om zowel aan de vraag naar energiehout als aan de groeiende vraag van de houtverwerkende industrie te voldoen.

Rob Busink, Ministerie van LNV en Nico Leek, Probos, 2007 

Tags