Bosberichten

downloaden

Is het belangrijk om het Nederlandse bos in stand te houden? Als het antwoord ja is, dan is beschermende wetgeving van cruciaal belang, want het bos wordt bedreigd door allerlei landclaims, zoals infrastructuur, landbouw en huizenbouw. Begin 20e eeuw heeft men om die reden de Boswet ingevoerd. Nu staat die Boswet onder druk onder invloed van de deregulering. In dit Bosbericht gaan we in op de vraag: Is de Boswet nog steeds nodig?

Mark Vonk en Patrick Jansen, 2007 

Tags