Bosberichten

downloaden

In opdracht van het ministerie van VROM heeft Probos een nulmeting uitgevoerd naar het in 2005 op de Nederlandse markt gekomen volume duurzaam geproduceerd hout. Hieruit bleek dat 13,3% van het totale Nederlandse houtverbruik was voorzien van een certificaat. Nog eens 22% van het hout was afkomstig uit gecertificeerd bos maar had geen certificaat.

Jan Oldenburger en Nico Leek, 2007 

Tags