Bosberichten

downloaden

In 2007 is er in Nederland 2.125 kton gebruikt hout en resthout vrijgekomen. Daarvan komt 1.485 kton via inzameling in de afvalketen beschikbaar en 640 kton komt vrij bij de bewerking van houtproducten. Vergeleken met de Probos cijfers voor 2003 is dit een toename van 275 kton Dat is het resultaat van een marktstudie die Probos recent heeft uitgevoerd.

Annemieke Winterink en Martijn Boosten, 2008 

Tags