Bosberichten

downloaden

De huidige trend van duurzaam bouwen resulteert onder andere in een toename van het gebruik van hout als bouwmateriaal. Daarnaast wordt door opdrachtgevers steeds meer geƫist dat het toegepaste hout afkomstig is uit aantoonbaar duurzaam beheerde en dus gecertificeerde bossen. In een cursusreeks binnen de BNA Academie hebben Centrum Hout en Stichting Probos daarom 90 architecten van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van houttoepassing en hoe daar je voordeel mee te doen. Een belangrijk aspect binnen de cursus was de toepassing van het juiste hout op de juiste plaats.

Jan Oldenburger en Jaap van den Briel, 2009 

Tags