Bosberichten

downloaden

Na het historische dieptepunt in 2009 lijkt er in 2011 sprake te zijn van een licht herstel binnen de Nederlandse rondhoutverwerking. Ten opzichte van 2009 is er sprake van een stijging van 11% in de hoeveelheid verwerkt rondhout. Dat blijkt uit de resultaten van de Probos rondhoutenquĂȘte onder alle rondhoutverwerkende bedrijven in Nederland. Uit de resultaten komt verder duidelijk naar voren dat het belang van douglas en lariks toeneemt en dat loofhout voornamelijk als vezelhout naar het buitenland verdwijnt.

Casper de Groot, 2012 

Tags