Bosberichten

downloaden

Bos vervult een cruciale rol in de samenleving. Het is de meest populaire recreatie bestemming van Nederland, biedt aan allerlei planten en dieren een leefomgeving, levert de duurzame grondstof hout, legt CO2 vast, houdt water vast en zo kan nog wel even worden doorgegaan. Met het oog op deze functies is het bosareaal in Nederland in de afgelopen twee eeuwen sterk gegroeid, maar hoe staat het er nu voor? Er is de laatste tijd discussie ontstaan in hoeverre Nederland momenteel een netto 'ontbosser' is. In dit Bosbericht proberen we een beeld te schetsen van de bosuitbreiding en de ontbossing in Nederland.

 Patrick Jansen en Jan Oldenburger, 2012

Tags