Bosberichten

downloaden

Duurzaamheid is een immens populaire term. Weinig mensen weten dat het oorspronkelijk een term is uit de bosbouw. Dit jaar is het precies 300 jaar geleden dat de Duitse bosbouwer Hans Carl von Carlowitz de term Nachhaltigkeit oftewel duurzaamheid introduceerde. Pas sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg het begrip ook bekendheid buiten de bosbouw.

Patrick Jansen, 2013

Tags