Bosberichten

downloaden

Uitgave in samenwerking met: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Als gevolg van de economische crisis komt de ontwikkeling van duizenden hectares bedrijventerrein niet of slechts moeizaam op gang. Daar waar nieuwe bedrijventerreinen worden gerealiseerd, zijn deze niet binnen één jaar geheel ontwikkeld en geëxploiteerd. Uit een verkenning die Probos in opdracht van InnovatieNetwerk heeft uitgevoerd blijkt dat er kansen liggen voor de teelt van biomassa op een deel van deze (tijdelijk) onbenutte bedrijventerreinen.

Martijn Boosten, Jan Oldenburger en Casper de Groot, 2014

Tags