Bosberichten

downloaden

Resthout uit de houtverwerkende industrie en gebruikt hout (afvalhout) zijn belangrijke grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe houtproducten en de opwekking van duurzame energie. Hoewel de hoeveelheid resthout en gebruikt hout in 2012 fors lager is dan in voorgaande jaren, vormen deze houtstromen nog steeds een belangrijke grondstoffenbron.

Martijn Boosten, Casper de Groot, Annemieke Winterink en Jan Oldenburger, 2014 

Tags