Bosberichten

downloaden

De Nederlandse rondhoutverwerkers hebben in het afgelopen jaar meer rondhout uit het Nederlandse bos verwerkt dan de voorgaande jaren. Dit is een gunstig teken voor zowel de rondhoutverwerkende industrie als de Nederlandse boseigenaar. Wanneer de resultaten uit de rondhoutenquĂȘte echter gerelateerd worden aan de uitkomsten van de 6de Nederlandse bosinventarisatie, levert dit voor de Nederlandse rondhoutverwerking een zorgwekkend beeld op. Samenvatting in: de houtkrant 2014#19

Casper de Groot en Jan Oldenburger, 2014

Tags