Bosberichten

downloaden

De voorjaarsflora staat volop in bloei, de eerste bomen lopen uit en op veel plaatsen komen ook weer die paarsrode bladeren boven de grond. Oftewel, ook de duizendknoop is er weer. Beheerders van spoorlijnen, waterlopen en wegen, openbaar groen en bos- en natuurterreinen worden weer geconfronteerd met de vraag wat ze er dit jaar aan gaan doen. Het betekent ook de start van het derde jaar van de landelijke praktijkproef ‘Bestrijding duizendknoop’ die Probos coördineert. In dit Bosbericht wordt een overzicht van de stand van zaken binnen de praktijkproef gegeven en wordt een oproep gedaan tot een structurele aanpak van het voorkomen van de verdere verspreiding.

Jan Oldenburger en Casper de Groot, 2015

Tags