Bosberichten

downloaden

Het gebruik van drones is sterk in opkomst. Ook in het bosbeheer worden er steeds meer toepassingen gevonden voor deze onbemande vliegtuigjes. In dit Bosbericht wordt ingegaan op de kansen voor drones in het Nederlandse bosbeheer.

 Jasprina Kremers & Martijn Boosten (Probos), David Borgman (Borgman Beheer Advies), 2017

Tags