27 november 2019

Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdbrekens. De negatieve impact van deze soorten wordt breed erkend en er is behoefte aan een uniform gedragen strategie om duizendknopen te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen. Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise hebben een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld met onder meer handreikingen en richtlijnen voor bewustwording, beheersing en voorkomen van verspreiding van Aziatische duizendknopen. Dit protocol wordt woensdag 27 november 2019 gelanceerd en is online als module vrij toegankelijk via www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Datum woensdag 27 november 2019; 15.00 - 17.00 uur
Locatie ’s-Hertogenbosch
   
Programma  
15.00 uur Inloop
15.30 uur

Welkomstwoord door wethouder gemeente ‘s-Hertogenbosch

15.35 uur Totstandkoming van het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknoop
16.00 uur Belang van het protocol en inbedding bij organisaties
16.20 uur Eerste ervaringen en toekomst
17.00 uur Afsluiting


Aanmelden
Graag aanmelden via deze link

Tags

label