29 april 2021

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. In navolging van het grote succes van vorig jaar, organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos de tweede nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop.

Tijdens de praktijkdag worden een groot aantal duurzame bestrijdingsmethoden onder praktijkomstandigheden gedemonstreerd. Specialisten geven uitleg over de werkwijze en de situaties waarin de methoden effectief zijn. Ook wordt getoond op welke wijze verspreiding van plantenmateriaal als gevolg van de behandeling kan worden voorkomen en hoe de snelheid waarmee duizendknopen zich uitbreiden kan worden gemeten. Aansluitend worden een aantal locaties bezocht waar bestrijdingsmethoden zijn toegepast en waar het resultaat kan worden beoordeeld. Daarmee biedt deze dag handvatten voor het maken van afwegingen voor beheersing of bestrijding van duizendknoop.

Datum 29 april 2021 (onder voorbehoud)
09:30 - 16.00 uur
Locatie Naast Kerkweg 42, Heelsum
Prijs € 295,- (excl. BTW)
Aanmelden naar het aanmeldformulier
Programma (onder voorbehoud)
09.00 uur ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE

09.30 uur LOCATIE KERKWEG HEELSUM
Machinaal ontwortelen
Met een graafmachine met wortelriek worden de wortelstokken uit de bovengrond verwijderd
Ontgraven en uitzeven
Met een trommelzeef worden worteldelen uit de ontgraven grond verwijderd
Frezen
Een hydraulische freesmachine snijdt de wortelstokken in de bovenlaag in kleine stukjes
Maaien met maairobot
Na het frezen van de bovenlaag en het leggen van graszoden maait de maairobot de opkomende stengels regelmatig af
Begrazing met schapen
Een schaapsherder laat zien hoe effectief schapen duizendknopen afgrazen
Injectie met heet water
De wortelstokken worden gedood door heet water in de bodem te injecteren
Electro-thermische bestrijding
Met een hoge spanning worden de stengels tot in de bodem gekookt
Afdekken met geotextiel
Door afdekken met een geotextiel, met daarop een grondkolom om het doek te stabiliseren, verstikken de duizendknoopwortels.
Biologische bestrijding
Recent is onderzoek in Nederland gestart naar het inzetten van een bladvlo en schimmel bij bestrijding van duizendknoop.
DNA-analyse grondmonsters
Uit een eerste pilot is gebleken dat DNA-analyse veel potentie heeft om de aanwezigheid van duizendknoop in grond te bepalen, bijvoorbeeld bij ontgravingen en/of gronddepots.
Bokashi
Duizendknoopresten moeten zorgvuldig verwerkt worden om hergroei uit stengeldelen en/of wortels te voorkomen. In een pilot is onderzocht of de Japanse methode Bokashi geschikt is om duizendknoopresten om te zetten in een bodemverbeteraar.
Herkenning (mannelijke) duizendknopen
Wat zijn verschillen tussen de Aziatische duizendknoopsoorten, hoe zien wortels eruit, hoe onderscheidt je mannelijke van vrouwelijke planten en wat zijn risico’s.
Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknoop
Het landelijk protocol biedt een uniforme strategie en werkwijze voor omgaan met duizendknoop

12.00 uur LUNCH

13.40 uur BEZOEK AAN EEN AANTAL LOCATIES WAAR RESULTATEN WORDEN GETOOND
Locatie Dunolaan Heveadorp
Resultaat (machinaal) ontwortelen en inzaaien met inheemse concurrenten
Resultaat handmatig uittrekken
Inzet van vrijwilligers (Renkumse Duizendknoopbrigade)

Locatie Roggekamp Doorwerth
Afdekken met geotextiel
Resultaat afdekken met een speciaal doek, geschikt voor steil terrein.
Meten verspreidingssnelheid
De afstand tussen oude en jonge stengels is een maat voor de verspreidingssnelheid

Locatie Keijenbergseweg Wageningen
Ontgraven met grondzuiger en verhitting grond en wortels
Een grondzuiger verwijdert grond met wortelstokken bij kabels, leidingen enz. De grond wordt vervolgens gezeefd en de grond en wortelstokken worden apart op locatie verhit.
Bodem resetten
Afgelopen groeiseizoen zijn eiwitrijke Herbie-korrels in de bodem gewerkt en is de haard luchtdicht afgedekt. Anaerobe bacteriën hebben zuurstof en glucose uit de duizendknoopwortels onttrokken waardoor deze (grotendeels) afstierven.

15:15 Locatie Ritzema Bosweg Wageningen
Heet water en inbrengen concurrenten
Resultaten injectie met heet water en inzaaien van inheemse concurrenten

16.00 uur AFSLUITEN MET EEN DRANKJE


Bereikbaarheid en vervoer
Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats bij de begraafplaats achter de kerk aan de Koninginnelaan te Heelsum. In de middag wordt u met een bus vervoerd naar de verschillende locaties. Indien u met openbaar vervoer reist kunt u worden opgehaald om 9.00 uur bij station Oosterbeek. Aan het eind van de dag wordt u weer bij station Oosterbeek afgezet.

Tags

label