Praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras

27 mei 2014

Praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras groot succes!

De praktijkmiddagen oogst en verwerking natuurgras georganiseerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Probos en VBNE op 4 september, 10 en 23 oktober hebben de belangstelling geoogst van 150 bos- en natuurbeheerders, adviseurs en aannemers (oogst en transport biomassa).

Tijdens de drie sessies hebben betrokken beheerders en specialisten hun ervaring en kennis over verwerking van natuurgrassen gedeeld met de deelnemers. De (beoogde) afzet naar specifieke markten zoals raffinage en vergisting stelt aanvullende eisen aan timing en kwaliteit. In het veld zijn nieuwe technieken en logistieke oplossingen gedemonstreerd. Onderzoekers van Livestock Research Wageningen hebben hun visie gegeven en de studie ‘Verwerken niet houtige biomassa’ gepresenteerd. Het rapport komt binnenkort beschikbaar. Dit project was het initiatief van de VBNE, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en heeft als doel meer samenwerking en kennisdeling over biomassa uit natuurgebieden. Met het project wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame samenleving. Het project is gefinancierd door EZ/RVO via het Agroconvenant voor natuur, bos, landschap en houtketen (NBLH).

Resultaten

rapport:
presentaties:
brochures/informatie:


De praktijkmiddag is een initiatief van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), wordt grotendeels financieel gedragen vanuit het agro-convenant NBLH en wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten uitgevoerd. Stichting Probos verzorgt de organisatie.

E20140703 logos

© Probos , all rights reserved