Skip to main content

Veldsymposium Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen

19 februari 2015

Roerdinkhof, Winterswijk Woold

De Winterswijkse bossen stonden al in de 19e eeuw bekend om het zware eikenhout dat er vandaan kwam en tegelijk ook om de grote rijkdom aan plantensoorten. Nu zijn de talrijke kleine bossen en vele houtwallen niet weg te denken uit het Winterswijkse landschap en geliefd bij bewoners en bezoekers.

Ze werden beheerd en gebruikt door lokale boeren, bosarbeiders, houthandelaren, timmerlieden en hun nazaten. Er zijn in de bossen nog veel sporen terug te vinden van hun boeiende en soms eeuwenlange geschiedenis, zoals oude wallen en ontwateringsgreppels, hakhoutstoven en zeldzame boom- en struiksoorten. De Stichting WCL (Waardevol Cultuurlandschap) Winterswijk wil met het WCL-project ‘Winterswijk: een nieuwe kijk op oude bossen’ aandacht vragen voor dit cultuurhistorische aspect van de Winterswijkse bossen en voor de vraag of in de oude bosbouwtradities antwoorden kunnen liggen op de uitdagingen van het hedendaagse beheer.

In het kader van het project '(Scholte) bossen van Winterswijk, erfgoed voor de toekomst' zijn als voorbeeld de geschiedenis en de boshistorische relicten in beeld gebracht in enkele bossen rond de voormalige scholtenboerderij Roerdink. Tevens zijn ideeën voor het beheer geformuleerd. 

In de ochtend gaven diverse sprekers een inleiding en vond er een paneldiscussie plaats. Joanneke Smalbraak heeft enkele jaren geleden de Winterswijkse bosgeschiedenis onderzocht en heeft laten zien welke belangrijke rol bosbouw en houthandel eeuwenlang hebben gespeeld in Winterswijk en op Roerdink. Feiten en mythen over kapitale eiken, beroemde hammen, kroezebomen en de Winterswijkse bosbouwmethode hebben de revue gepasseerd. Bert Maes, specialist op het gebied van wilde inheemse bomen en struiken, ging in op de betekenis van botanisch erfgoed zoals fladderiepen, wilde mispels en wintereiken. Mark van Benthem van Probos heeft zijn expertise in het beheer van erfgoed in bossen met ons gedeeld. Tijdens de paneldiscussie hebben we met de zaal bekeken hoe boshistorisch erfgoed een plek kan krijgen in het beheer naast houtproductie, biodiversiteit en recreatie. En ook hoe bosbeheer uit het verleden een inspiratie kan zijn voor het heden. Na de lunch is er een bezoek gebracht aan de onderzochte bossen om in het veld een aantal boshistorische relicten te bekijken en aanbevelingen voor het beheer te bediscussiëren.

 Presentaties
- Opening door dagvoorzitter Gert-Jan te Gronde (Wethouder plattelandsontwikkeling en voorzitter Stichting WCL Winterswijk)
- Mooi (in ‘t) holt, vijf eeuwen bosbeheer in Winterswijk en op Roerdink, door Joanneke Smalbraak (Erfland Advies)
- Onverwachte bomen en struiken in het Achterhoekse bos met een rijke cultuurgeschiedenis, door Bert Maes (Ecologisch Adviesbureau Maes)
- Aanbevelingen voor behoud, beheer en ontwikkeling van de waarde(n) van bos, case Roerdink, door Mark van Benthem (Stichting Probos)
- Paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter
Panelleden:
1) Paul Thissen, Provincie Gelderland
2) Pieter Westerhof, Bosgroep Midden Nederland
3) Jan Stronks, Staring Advies en Agrarische Natuurvereniging PAN, Winterswijk
4) Joke Obbink-Tenkink, boseigenaar Winterswijk  
5) Joanneke Smalbraak, Erfland Advies en landgoed de Legerstee, Winterwijk
- inleiding op de excursie door Joanneke Smalbraak
- excursie
 
Locatie Roerdinkhof, Winterswijk Woold
Datum Donderdag 23 april 2015, 9.15 – 17.00 uur

 

Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland in het kader van het programma Cultuur en Erfgoed, het Prins Bernard Cultuurfonds en de Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk.

E20150423 logos