Skip to main content

Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?

10 november 2015

U bent van harte welkom op woensdag 27 januari 2016 voor de kennisbijeenkomst “Is houtige biomassateelt voor kleinschalige warmte-opwekking interessant?” Naast een inhoudelijke plenaire sessie gaan we aansluitend het potentiële biomassaveld in en brengen we een bezoek aan het bedrijf van kalverhouder Stefan Bekkers die via een biomassaketel de warmtevraag van het bedrijf voorziet.

De agrarische sectoren zoals kalverhouderij, vleeskuikenhouderij, varkenshouderij, champignonteelt en tuinbouw hebben een grote warmtevraag. Hier ligt een groot potentieel voor toepassing van houtige biomassa voor kleinschalige warmteopwekking via biomassaketels. Door de inzet van houtige biomassa wordt bijgedragen aan de duurzame energiedoelstellingen van het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren en kunnen de agrarische sectoren toewerken naar energieneutraliteit. Daarnaast helpt het aanspreken van dit potentieel tot meer inzet van houtige biomassa uit natuur, bos, landschap en biomassateelten en is om deze reden ook aantrekkelijk voor de bos- en houtsector.

Het rendement van de biomassaketels staat of valt met de inzet van kwalitatief goede houtige biomassa tegen een betaalbare prijs. Hierbij is de vraag of de teelt van houtige biomassa in de vorm van snel groeiend hout (korte omloopteelten (KOH), functionele landschapselementen en erfbeplanting) of miscanthus (Olifantsgras) een interessante en haalbare optie is.

In de agrarische sectoren zijn inmiddels al diverse biomassa ketels geïnstalleerd, maar veel bedrijven twijfelen nog of zij de stap van fossiel (aardgas of propaan) naar bio-energie zullen maken. De twijfel komt vaak voort uit onbekendheid en het ontbreken aan onafhankelijke feitelijke informatie zowel over de werking van de ketels als de teelt van (eigen) biomassa.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we specifiek in op de teelt van houtige biomassa. In de Zuidelijke Baronie is een groep kalverhouders samen met de ANV de Baronie een coöperatie aan het vormen om een een lokale biomassaketen te organiseren. Zij bekijken hierbij de mogelijkheid om tijdelijk beschikbare (gemeente) gronden in te zetten voor biomassateelt. Desbetreffende case staat in deze bijeenkomst centraal.

Deze bijeenkomst is voor iedereen die kennis wil maken met de inzet van houtige biomassa op het bedrijf, die houtige biomassa zou kunnen leveren/ levert, die landschapselementen onderhoudt/ wil gaan onderhouden, die tijdelijk gronden ter beschikking heeft om houtige biomassa te telen (van overhoek tot voorbestemde bedrijfsterreinen), die het erf heeft ingericht of wil gaan inrichten met functionele erfbeplanting.

Datum Woensdag 27 januari 2016; 13.00 - 16.00 uur
Locatie De Schakel, Kerkstraat 10, 5126 GD Gilze Rijen
   
Programma  
13.00 uur Opening door Corné van den Boogaart, voorzitter ZLTO Gilze-Rijen
13.15 uur Houtige Biomassaketen door Ton van Korven, ZLTO
13.30 uur Biomassateelt door Martijn Boosten, Probos
13.45 uur Toelichting gemeente Gilze Rijen
14.00 uur Discussie
14.30 uur Bezoek perceel, toelichting gemeente Gilze Rijen
14.45 uur Bezoek kalverhouder Stefan Bekkers
15.45 uur Afsluiting
16.00 uur Slot


Aanmelden
Graag aanmelden in verband met catering via deze link


Organisatie
Martijn Boosten (Probos)
Ton van Korven (ZLTO)

Mede mogelijk gemaakt door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Stuurgroep LIB