Skip to main content

Werkschuurbijeenkomst opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit

08 juni 2018

Op woensdagmiddag 6 juli organiseerde Stichting Probos samen met de VBNE en de gemeente Epe een bijeenkomst over het opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit. In het kader van de Nationale Bossenstrategie willen Rijk en provincies het hoogwaardige gebruik van Nederlands hout stimuleren.

Door Nederlands hout hoogwaardiger toe te passen, blijft de CO2, die zit opgeslagen in de houtproducten, langer vastgelegd in de keten. De presentaties van deze dag zijn terug te kijken op: werkschuurbijeenkomsten