Conferentie ‘Het bos, ons bos’

28 oktober 2019

Conferentie ‘Het bos, ons bos’, waarin de verander(en)de relatie tussen burgers, bosbeheerders en bossen centraal staat.

Bossen, bomen en hout leveren een belangrijke bijdrage aan een leefbare wereld. Gelukkig is dat inzicht de laatste jaren snel gegroeid. Er zijn volop plannen voor aanleg van nieuwe bossen, meer klimaatslim bosbeheer en meer gebruik van hout. Waar bosbeheer in het verleden een zaak was van bestuurders en professionals, spelen private initiatieven een steeds grotere rol. Om de kansen die dit biedt goed te kunnen benutten organiseert de Coalitie Bos & Hout de conferentie ‘Het bos, ons bos’.

Wat?  Conferentie ‘Het bos, ons bos’ 
Waar?  Kasteel Groeneveld te Baarn
Wanneer?  14 april 2022 van 10.30 tot 16.30 uur
Voor wie? Voor private initiatiefnemers die iets willen met het bos, voor de beheerders van dat bos, en voor beleidsmakers en -uitvoerders die in dit krachtenveld maatschappelijke doelen willen halen
Kosten? Geen*


Aanmelden
Aanmelden voor 14 april via het online aanmeldformulier. U ontvangt uiterlijk 4 april een definitieve bevestiging van uw deelname.
Wij streven naar een divers deelnemersveld. Bij eventuele overaanmelding zullen we binnen de deelnemerscategorieën een keuze aanmaken op basis van volgorde van aanmelding.

Programma  
10.30 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
11.00 uur Opening door dagvoorzitter Bart Krol
11.05 uur Wat is er aan de hand met het bos in het publieke debat?
Interactief gesprek met presentaties door drie direct betrokkenen:
* Zev Starmans (ministerie van LNV) licht toe hoe het bos erbij staat en wat de overheden ermee willen
* Floor Verdenius (Burgerinitiatief Klimaatbomen) geeft inzicht in de lopende private initiatieven en wat zij daarmee nastreven en ervaren 
* Arjen Buijs (Wageningen University & Research) plaatst deze ontwikkelingen in de context van maatschappelijke betrokkenheid en benoemt de succesfactoren voor productieve samenwerking
 12.30 uur Lunch met volop netwerkgelegenheid
 13:30 uur Introductie themasessies
Bart Krol bespreekt met de inleiders de thema’s en dilemma’s die centraal staan in de themasessies

 14.00 uur

 

 

 

Themasessies
In vier parallelle werksessies gaan de deelnemers aan de hand van de volgende onderwerpen na een prikkelende introductie door twee inleiders in op de rol en standpunten van betrokken private initiatieven bij bosontwikkeling.

1. Meer bomen op landbouwgrond
Inleiders:
- Marc Buiter (Stichting Voedselbosbouw Nederland)
- Willemien Geertsema (BoerenNatuur)

2. Welk bos willen we: Puur natuur of multifunctioneel?
Inleiders:
- Willem de Beaufort (landgoedbestuurder)
- Ger van den Oetelaar (ARK Natuurontwikkeling)

3. Tempo en volume, of alle ballen op kwaliteit?
Inleiders:
- Hanneke van Ormondt (Urgenda, Meerbomen.nu)
- Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies)

4. Klimaatcompensatiebossen: wat is het en hoe pak je dat aan?
Inleiders:
- Frans van Zijderveld (Trees for All)
- Joost Maas (Lokaalcompensatiebos.nl)

15.15 uur

Terugkoppeling themasessies

15.30 uur

Afsluiting: Wrap-up uit de themasessies met enkele next-generation-bosbetrokkenen.

15.45 uur Borrel

 

Wij conformeren ons aan het dan geldende overheidsbeleid voor Covid-19.

Tot 14 april!

Coalitie Bos & Hout


* Bij afmelding na 7 april 2022 of no show zonder voorafgaand bericht brengen wij u de kosten van EUR 75,- in rekening.

© Probos , all rights reserved