Skip to main content

Meer bos met een bossenmakelaar?

08 juni 2018

Online bijeenkomst 22 februari 15.00 - 16.30 uur (Zoom)

Er is in Nederland steeds meer vraag naar grond voor de aanleg van bos. Er zijn in potentie ook veel aanbieders van grond voor bos. Een ‘bossenmakelaar’ kan de schakel zijn die vraag en – potentieel- aanbod verbindt.

Project bossenmakelaar
Probos en Stichting de Lynx hebben daarom het initiatief genomen voor het project ‘bossenmakelaar’. Doel is de aanleg van bos te stimuleren/ aan te jagen.
Het ministerie van LNV is geïnteresseerd in een bossenmakelaar. We werken het idee van de bossenmakelaar daarom nu uit. Daarbij nemen we graag de kennis, visie en ideeën van vragers en (mogelijke) aanbieders van grond voor bos mee.

‘Hoe gaat de bossenmakelaar zorgen dat er meer bos in Nederland komt?’
Dinsdag 22 februari van 15.00 – 16.30 uur 

Programma
Introductie door Rob Janmaat (De Lynx, voorzitter) met inbreng van Vera Donker (ministerie van LNV)

Presentatie over de bossenmakelaar door Anne Reichgelt (Probos)
Welke ideeën zijn er over de bossenmakelaar? Welke rol kan hij/zij vervullen?

Inventarisatie behoeften: wat moet een bossenmakelaar doen?
Wat moet een bossenmakelaar doen volgens u?
Wat heeft u van de bossenmakelaar nodig om te komen tot meer bos?

Deelsessies (naar keuze):
Hoe wekken we interesse op voor bosaanleg bij grondeigenaren?
Met medewerking van Piet Rombouts (Agroforestry-deskundige)
Welke ‘aanbod’ is er aan grondeigenaren: financiering en andere ondersteuning
Met medewerking van Martijn Snoep (Face the Future) over de koolstofmarkt voor bossen.
En toelichting van Sietze van Dijk (Probos) op verschillende aanbiedingen ter ondersteuning van meer bos, aan de hand van concrete voorbeelden.

Afsluiting
Vervolg projectvoorstel bossenmakelaar.