Skip to main content

Excursie op de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg

11 april 2013

Op zaterdagochtend 4 december vond een excursie plaats met als thema 'Elementen uit het verleden: de cultuurhistorie van de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg'.

De ochtend begon om 9.45 uur met een ontvangst in Hotel Restaurant De Wolfsberg. Na een korte presentatie over de historie van het gebied en het huidige beheer, volgde er een excursie onder leiding van Stichting Probos en Staatsbosbeheer. De wandeling voerde langs een groot aantal markante historische elementen en er werd stilgestaan bij het bosbeheer en de plek van cultuurhistorie in het beheer.

Dit jaar werd veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de bossen rondom Groesbeek. Door middel van veldinventarisaties werden historische elementen in kaart gebracht, zoals overblijfselen uit de landgoedperiode (lanen, exotische boomsoorten, parkelementen), restanten uit de Tweede Wereldoorlog en relicten van de bosaanleg (bezandingsgreppels, wallen, hakhoutrestanten). Op de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg werden bovendien enkele historische elementen in ere hersteld.

Programma

09.45 Ontvangst met koffie/thee in Hotel Restaurant De Wolfsberg
10.00

Presentatie door Probos over de historie van het gebied en het project Nederrijkswald: het verleden in het heden

10.20 Korte toelichting door Staatsbosbeheer over het bosbeheer in het excursiegebied en de plek van cultuurhistorie daarin
10.30 Wandeling langs historische elementen op De Wolfsberg en de Hooge Hoenderberg
12.30 Einde van de excursie
Locatie Hotel Restaurant de Wolfsberg
Mooksebaan 12
6562 KB Groesbeek
www.wolfsberg.nl

Informatie

PDF versie van de uitnodiging bekijken

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Probos i.s.m. Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en wordt gefinancierd door de provincie Gelderland, gemeente Groesbeek en Staatsbosbeheer.E20101204 logos