Cursus cultuurhistorie in het bosbeheer

11 april 2013

Op 8 juni 2010 vond de cursus cultuurhistorie in het bosbeheer plaats. In deze cursus staat centraal hoe een beheerder om kan gaan met de cultuurhistorie in zijn bos.

Na een introductie op de verschillende natuurdoelen, krijgt de cursist inzicht in het functioneren van het bos voor de biodiversiteit (soortenrijk dom). Hij/zij leert hoe op hoofdlijnen gewerkt kan worden aan het instandhouden of vergroten van de biodiversiteit. Vervolgens wordt deze kennis verdiept op het niveau van elementen. Zo wordt er gekeken naar het effect van bostype, ontwikkelingsstadium, dood hout, gelaagdheid, open plekken, lanen, hakhout e.d. op de biodiversiteit. Hierbij wordt uiteraard ook stilgestaan bij beheermaatregelen. In het programma wordt specifiek stilgestaan bij twee soortgroepen, namelijk ‘Mossen en korstmossen’ en ‘Vlinders en libellen’ . Een cursusdag bestaat uit een theorie deel en een interactief deel in het veld.

Informatie

Bosbeheer en cultuurhistorie, Patrick Jansen (6 Mb)
Bronnen voor boshistorischonderzoek, Martijn Boosten (2 Mb)

Meer informatie over cursussen vindt u op www.boscursus.nl

© Probos , all rights reserved