Skip to main content

Cursus bosbeheer en biodiversiteit

11 april 2013

Op 18 mei 2010 vond de cursus bosbeheer en biodiversiteit plaats. In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos.

In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos. Na een introductie op de verschillende natuurdoelen, krijgt de cursist inzicht in het functioneren van het bos voor de biodiversiteit (soortenrijk dom). Hij/zij leert hoe op hoofdlijnen gewerkt kan worden aan het instandhouden of vergroten van de biodiversiteit. Vervolgens wordt deze kennis verdiept op het niveau van elementen. Zo wordt er gekeken naar het effect van bostype, ontwikkelingsstadium, dood hout, gelaagdheid, open plekken, lanen, hakhout e.d. op de biodiversiteit. Hierbij wordt uiteraard ook stilgestaan bij beheermaatregelen. In het programma wordt specifiek stilgestaan bij twee soortgroepen, namelijk ‘Mossen en korstmossen’ en ‘Vlinders en libellen’ . Een cursusdag bestaat uit een theorie deel en een interactief deel in het veld.

Informatie

Introductie bosbeheer en biodiversiteit
Bosbeheer & biodiversiteit & vlinders (9 Mb)
Bosbeheer & biodiversiteit & zoogdieren (2 Mb)

Meer informatie over cursussen vindt u op www.boscursus.nl