Skip to main content

Dansende bomen en oude bossen: cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe

11 april 2013

Op 1 april 2010 heeft Stichting Probos i.s.m. de provincie Gelderland het Symposium 'Dansende bomen en oude bossen: cultuurhistorie en bosbeheer op de Veluwe' georganiseerd in de prachtige bossen van Kroondomein het Loo rondom Hoog Soeren. Met dit symposium hebben Probos en de provincie Gelderland de nieuwe inzichten en inspirerende voorbeelden van het inventariseren, interpreteren en beheren van cultuurhistorische elementen in bossen voor het voetlicht gebracht.

Tijdens het symposium verzorgden in de ochtend verschillende (internationale) sprekers een inleiding over de laatste stand van zaken met betrekking tot het in kaart brengen van cultuurhistorische elementen in het bos, de mogelijke kansen en knelpunten van cultuurhistorische elementen in Natura 2000 gebieden en het integreren van cultuurhistorie als functie in het bosbeheer. Na de lunch werd in groepen een bezoek gebracht aan Kroondomein het Loo om daar enkele cultuurhistorische elementen in het veld te bekijken. Elke groep kreeg de opdracht mee om de cultuurhistorische waarden een plek te geven in het beheer van het betreffende ‘oude bos’. Er werd bewust aandacht geschonken aan het integreren van de cultuurhistorische en ecologische (Natura 2000) functies in het praktische bosbeheer.

Presentaties

Oude bossen van de Veluwe: naar een vernieuwde beheerpraktijk Paul Thissen (Provincie Gelderland)
Conservation of cultural heritage Tim Yarnell (Forestry Commission, Engeland)
Cultuurhistorie in bossen anno 2010 Patrick Jansen (Stichting Probos)
Beheer en behoud cultuurhistorische elementen vs. biodiversiteit Paul van den Bremt (Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed, Vlaamse Overheid)
Cultuurhistorie als integraal onderdeel van landgoedvisie Charlotte Rauwenhoff (Landgoed Tongeren)
  Jaap Kuper (Kroondomein het Loo)

Informatie