Excursie 'Historische Boselementen Ooster- en Westerzand & Westeinde, Drenthe'

11 april 2013

Stichting Probos werkt in opdracht van de Provincie Drenthe aan het project ‘Drentse Boshistorie in Beeld’. Met dit project wil Probos het belang van cultuurhistorie in het bosbeheer onder de aandacht brengen bij zowel boseigenaren en terreinbeheerders als omwonenden.

© Probos , all rights reserved