Turven van rietplaggen een veelzijdig product

11 april 2013

Afsluiting Leader+ project “Turven van rietplaggen”


Tijdens het LEADER+ project “Turven van rietplaggen” zijn op ambachtelijke wijze turven geperst van rietplagsel uit de Wieden en de Weerribben.

Het plagsel komt vrij tijdens het afplaggen van het rietland en het maken van open water. Dit project heeft aangetoond dat het persen van turven een goede manier is om het rietplagsel op een milieuvriendelijke manier om te zetten in een waardevol en zeer duurzaam product.

De ervaring leert dat de turven zeer geschikt zijn om toe te passen in tuinen. Van de turven zijn een aantal originele objecten (zie foto) gemaakt die u tijdens de bijeenkomst kunt bekijken. Daarnaast heeft BTL de turven toegepast in een verhoogde border bij een modelwoning in Blauwestad in de provincie Groningen. Ook op grotere schaal zijn de turven toe te passen bijvoorbeeld als oeverbeschoeiing of als natuurlijke oever in parken en golfbanen. Wij willen u graag de turven laten zien en voelen en nodigen u daarom van harte uit kennis te komen maken met dit nieuwe product en het gebied waaruit de grondstof afkomstig is. Er zal tevens een demonstratie gegeven worden van het persen van de turven. De deelnemers aan de bijeenkomst zijn afkomstig uit de tuinbranche, waterschappen, rijkswaterstaat, groene adviesbureaus, natuurbeherende organisaties gemeenten en provincies.

Locatie: Donderdag 24 april 2008
Ossenzijl, Bezoekerscentrum de Weerribben, Hoogeweg 27
Programma:  
13.30 Ontvangst door Probos
14.00 Inleiding door voorzitter van het Nationaal park (Mevr. Vosjan)
  Presentatie met de belangrijkste resultaten (producteigenschappen, kosten etc.)
(Jan Oldenburger, Probos)
  Wat kun je met de turven in tuin en landschap? (Bernd ter Keurs, BTL)
14.45 Wandeling langs voorbeeld objecten
15.00 Vertrek boot richting turvenpers (route door de Weerribben)
15.30 Aankomst boot en demonstratie persen turven
16.30 Afsluitende borrel
17.00 Einde bijeenkomst

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit Leader+, de provincie Overijssel, de gemeente Steenwijkerland en Staatsbosbeheer.

Uitnodiging downlaoden

© Probos , all rights reserved