Turven uit rietplaggen

11 april 2013

Officiele aftrap van het project turven uit rietplaggen. Het project draait om de productie en afzet van turven, gemaakt van rietplagsel. De officiele aftragp wordt ingeleid door de gedeputeerde van Overijssel, dhr. Piet Jansen.

Locatie: Belterweg 2a, Beltschutsloot
Tijd: 13.15
Programma: Ontvangst
rondvaart in de Wieden
Toespraak dhr. Jansen
demonstratie turven persen
einde bijeenkomst

Meer info

in de pers:

© Probos , all rights reserved