BUS workshop “FOSFAAT en BIO-ENERGIE”

11 april 2013

De mineralenhuishouding is een belangrijke factor voor de duurzame productie van biomassa, in het bijzonder wanneer de biomassa afkomstig is uit gebieden waar de beperkte beschikbaarheid van fosfaat mogelijk een probleem kan zijn.

Door de verwachte toenemende productie van, en internationale handel in biomassa zal verantwoord omgaan met fosfaat steeds urgenter worden. Fosfaat is wereldwijd immers slechts beperkt voorradig.
Is het reëel te veronderstellen dat Nederland in de komende decennia grote hoeveelheden biomassa uit de Tropen gaat importeren? Hoe zou dat op een duurzame wijze kunnen? Is de (locale) beschikbaarheid van fosfaat dan een factor om serieus rekening mee te houden? In welke gebieden zal dit het eerst gaan knellen? Liggen er procesmatige relaties tussen de fosfaatvoorziening van duurzame productiesystemen, en het voorkómen van concurrentie met de voedselvoorziening, de beschikbaarheid van vers water en het tegengaan van negatieve gevolgen voor de biodiversiteit? Of speelt fosfaat een veel minder cruciale rol dan we denken?

Door middel van drie inleidingen die respectievelijk de plant, de bodem en het productiesysteem centraal stellen, zal de fosfaatproblematiek worden toegelicht en bediscussieerd

Zie voor meer info: Biomassa Upstream Stuurgroep (BUS)

© Probos , all rights reserved