Skip to main content

Probos bij MCPFE-bijeenkomst 'Cultural heritage and forest management'

11 april 2013

Cultuurhistorie mag zich verheugen in een warme belangstelling. Tijdens de verschillende MCPFE-bijeenkomsten heeft dit resulteerd in enkele resoluties op dit gebied.

Als gevolg daarvan is een werkgroep opgericht om deze resoluties uit te gaan voeren. Eind vorig jaar was de eerste bijeenkomst in Sunne (Zweden), waar Probos een presentatie heeft gegeven over haar boek 'Historische boselementen'. Op 8-10 juni vindt de tweede bijeenkomst plaats in Florence (Italië). Ook daar zal Probos weer een presentatie verzorgen over het project 'Ketelwald: Het verleden in het verleden' waar Probos momenteel aan werkt.

Zie voor meer info: www.forestlandscape.unifi.it