Themadag beheer van strubben en holten

11 april 2013

Deze themadag werd door Staatsbosbeheer samen met de Provincie Drenthe georganiseerd voor lokale beheerders van Staatsbosbeheer, het Drents Landschap, Natuurmonumenten en particuliere boseigenaren uit Drenthe.

De dag werd geleid door Piet Kerssies, medewerker in regio Noord van Staatsbosbeheer. De dag was vooral bedoeld voor beheerders van strubben en/of holten.

© Probos , all rights reserved