Skip to main content

"Visie op de houtoogst"

11 april 2013

Op donderdag 6 oktober 2005 hebben minister Veerman en Kees Faber (voorzitter PHN) de “Visie op de houtoogst” gezamenlijk ondertekend tijdens een manifestatie in het Haagse Bos.

Het bos- en houtbedrijfsleven, verenigd in het Platform Hout Nederland (PHN), heeft samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een visie ontwikkeld op de houtproductie en de houtoogst in het Nederlandse bos. De overheid, boseigenaren en de houtverwerkende industrie willen met deze visie bereiken dat meer en beter gebruik wordt gemaakt van het hout dat in onze bossen groeit.
In deze tijd, waarin we veel aandacht besteden aan duurzaamheid in onze samenleving, staat duurzaam beheer van bossen internationaal en nationaal hoog op de agenda. Duurzaamheid betekent naast sociale en ecologische aandacht, ook het versterken van de economische functie van het bos. De oogst van hout is één van de weinige economische activiteiten die direct geld oplevert, wat nodig is om het bosbeheer werkelijk duurzaam te maken.
Het ministerie van LNV en PHN willen met deze “Visie op de houtoogst” de aandacht voor de houtproductiefunctie in beleid en beheer vergroten. De Visie geeft de basis voor het bos- en houtbedrijfsleven om gezamenlijk met de overheid activiteiten op te zetten en te ontwikkelen om het duurzaam gebruik van onze bossen te stimuleren.

Dit boek is niet te bestellen maar wel als pdf-bestand te downloaden.