Skip to main content

Symposium ‘Verantwoord ondernemen met hout’

11 april 2013

Duurzaam bosbeheer en een duurzame houtsector zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De één kan met de alsmaar toenemende druk op het bos niet zonder de ander.

Daarom is het zo belangrijk dat duurzaamheid centraal staat in de gehele keten van het bos tot en met recycling. Het centrale thema van dit symposium was dan ook zuinig omgaan met ons bos én hout door bijvoorbeeld boscertificering, innovatieve houtconstructies, goede ontwerpen, het gebruik van inlands hout, recycling etc. Dat verantwoord ondernemen meer behelst dan een goed grondstoffenbeleid werd ook geïllustreerd.

Zie voor meer informatie: Kennisnetwerk