Skip to main content

Excursie ‘De ecologie van populierenbossen’

11 april 2013

De Populierenland excursie van 24 april 2004 in het Muizenbos bij Ranst is druk bezocht. Meer dan 60 mensen waren aanwezig om van de fraaie voorjaarsflora in dit populierenbos te genieten. De belangrijkste conclusie met betrekking tot de populier was dat de populier géén negatieve invloed heeft op deze vegetatie.

Integendeel, door het lichtdoorlatende vermogen van de populier kan een fraaie vegetatie ontstaan. Met behulp van een struikenetage kan de lichttoestand geoptimaliseerd worden. Van belang is dan wel dat de bodem niet te veel verrijkt is tijdens het vorige bodemgebruik en zaadbronnen aanwezig zijn van bossoorten. Bossoorten kunnen zich namelijk maar heel traag uitbreiden. De bosanemoon in het Muizenbos bijvoorbeeld maar 80 cm per jaar. In de praktijk betekent dit dat vooral bodems die al zeer lang beplant zijn met bos een dergelijke vegetatie hebben. Populieren staan meestal op recent aangeplante, sterk verrijkte bodems, waardoor de populier geassocieerd worden met fosfor- en stikstofminnende soorten, zoals brandnetel en braam. Deze associatie is dus onjuist.

Actie populierenland richt zich op het bevorderen van de maatschappelijk verantwoorde aanplant van populier in Nederland en Vlaanderen door middel van publiek- en praktijkvoorlichting. De website www.populierenland.com is de spil van Populierenland, maar wordt ondersteund door andere acties.