Verslagen

05 maart 2012

De aandacht voor houtproductie en de teelt van kwaliteitshout is de afgelopen tijd sterk gegroeid.

Lees meer...

30 januari 2012

Voor alle bij het project "Groen goud uit landschapsonderhoud/ regionale biomassawerf" betrokken partijen en personen.

Lees meer...

24 januari 2012

Stichting Probos heeft samen met Het Flevo-landschap een oogstdemonstratie op de wilgen-energieplantage in Flevohout bij Lelystad georganiseerd.

Lees meer...

08 december 2011

Op 8 december wordt de methode voor het meten van de hoeveelheid duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt gepresenteerd aan een ieder die hierin geïnteresseerd is.

Lees meer...

15 november 2011

NABU Naturschutzstation, Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh werken gezamenlijk aan het project VIEW, ´Visualisatie van de bosgeschiedenis in de Euregio´.

Lees meer...

06 oktober 2011

Wallen vormen lijnen in het landschap. Overal in Nederland geven ze structuur aan het vlakke land, dat is al eeuwen zo. Maar hoe geven we deze markante man-made structuren een plek in het landschap van de toekomst: in de duinen, in bossen en in het boerenland? En om te beginnen: wat weten we eigenlijk van?

Lees meer...

28 september 2011

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de bossen rondom Groesbeek. Door middel van veldinventarisaties zijn historische elementen in kaart gebracht en er zijn talloze excursies georganiseerd en publicaties verschenen. Maar het meest in het oog springende resultaat is het herstel en de accentuering van een aantal aansprekende historische elementen, zoals de Grot, spittende man, brandboom, berceau, Willemspark en de naamstenen.

Lees meer...

06 september 2011

Sommige uitheemse planten, struiken en bomen (exoten) die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied vestigen, vermeerderen zich daar explosief en worden daarom als invasief geclassificeerd. Ze komen in dusdanig grote aantallen en schaal voor dat ze een bedreiging zijn voor de lokale inheemse flora en voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen.

Lees meer...

28 juni 2011

Onthulling bruggenhoofd en gedichtsteen op landgoed Keyenberg
De cultuurhistorie in het Renkums beekdal staat volop in de belangstelling. Op landgoed Keijenberg werden twee aansprekende historische elementen in ere hersteld. Op dinsdagmiddag 28 juni 2011 vond de feestelijke onthulling plaats van de gereconstrueerde bruggehoofden en de replica van de gedichtsteen in het Vriendschapsbosje.

Lees meer...

16 juni 2011

Donderdag 16 juni vond op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het vijfde Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaats en de derde NK crossloop (4,7 km met 70 hoogtemeters) voor boslui, mede georganiseerd door de Unie van Bosgroepen.

Lees meer...

Tags

26 mei 2011

Evert Schut, senior adviseur grond en bouwstoffen bij Rijkswaterstaat, en Mark van Benthem van Probos verzorgen de sessie ´Inkoop duurzaam geproduceerd hout: wat en hoe´ op het jaarlijkse PIANOo-congres.

Lees meer...

27 april 2011

Thema: Cultuurhistorie: keuzes in het beheer
Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. De laatste jaren wordt ook de cultuurhistorische waarde van bossen steeds meer onderkend.

Lees meer...

20 april 2011

Thema: Cultuurhistorie: keuzes in het beheer
Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. De laatste jaren wordt ook de cultuurhistorische waarde van bossen steeds meer onderkend.

Lees meer...

15 april 2011

Op vrijdag 15 april 2011 is op bedrijventerrein 7poort in Zevenaar het 7poorter griend geopend door wethouder Anja van Norel van de gemeente Zevenaar en Fred Hakvoort, directeur van het bedrijf BKC.

Lees meer...

27 januari 2011

De rol van provincies, gemeenten en andere overheden bij het nieuwe stoken op hout
Op 27 januari 2011 vond in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem het symposium ‘Meer duurzame energie uit houtige biomassa’ plaats. Aan dit symposium namen 90 personen deel.

Lees meer...

04 december 2010

Op zaterdagochtend 4 december vond een excursie plaats met als thema 'Elementen uit het verleden: de cultuurhistorie van de landgoederen De Wolfsberg en De Hooge Hoenderberg'.

Lees meer...

14 november 2010

Op zondag 14 november 2010 is ter ere van het 100-jarig KNBV-jubileum op vier plekken in Nederland de houtoogstdag gehouden. Op de landgoederen Twickel, Huis te Maarn, De Utrecht en bij de Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord kon het publiek kennismaken met alle aspecten van de houtoogst.

Lees meer...

27 oktober 2010

Op 27 oktober 2010 heeft alweer het vierde symposium in de reeks Verantwoord Ondernemen met Hout plaats gevonden. Dit jaar was het thema "Verpakkingen van duurzaam geproduceerd hout: nut en noodzaak".

Lees meer...

15 oktober 2010

Onthulling inrijposten, ijskelder, wildwal en vijvers op landgoed Oranje Nassau's Oord
Op vrijdag 15 oktober 2010 om 14.00 vond in de kapel van het verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord op het gelijknamige landgoed de eerste bijeenkomst van het project ‘In de voetsporen van Koning Willem III’ plaats.

Lees meer...

13 oktober 2010

Dit jaar wordt veel aandacht besteed aan de cultuurhistorie van de bossen rondom Groesbeek. Op de landgoederen De Wolfsberg en Hooge Hoenderberg worden enkele historische elementen in ere hersteld.

Lees meer...

label