Skip to main content

Verslagen

28 juni 2007

Startbijeenkomst ‘Ketelwald: het verleden in het heden’

Oude boselementen komen weer tot leven

Op donderdag 28 juni 2007 vond in Hotel Restaurant de Oude Molen in Groesbeek de startbijeenkomst plaats van het project ‘Ketelwald: het verleden in het heden’.

13 juni 2007

Nederlands Kampioenschap mountainbike voor boslui

Woensdagavond 13 juli heeft op landgoed Oranje Nassau's Oord bij Renkum het eerste Nederlands kampioenschap mountainbiken voor boslui plaatsgevonden. Het initiatief en de organisatie waren in handen van Stichting Probos.

26 april 2007

Symposium ‘De sociale aspecten van houthandel’

Op 26 april 2007 heeft het derde symposium in de reeks 'Verantwoord ondernemen met hout' plaatsgevonden.

17 april 2007

Ontwerpateliers 'Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg'

Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor cultuurhistorie in het landschap. Bij de aanleg van nieuwe bossen en de uitbreiding van bestaande bossen speelt cultuurhistorie echter nog een ondergeschikte rol. Om de kennis over dit onderwerp te vergroten, organiseren Probos en Het Geldersch Landschap 4 ontwerpateliers met als titel ´Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg´.

29 maart 2007

Turven uit rietplaggen

Officiele aftrap van het project turven uit rietplaggen. Het project draait om de productie en afzet van turven, gemaakt van rietplagsel. De officiele aftragp wordt ingeleid door de gedeputeerde van Overijssel, dhr. Piet Jansen.

20 maart 2007

Voorlichtingsbijeenkomsten 'Bosbeheer & Biodiversiteit'

Tijdens de bijeenkomsten (20, 21 en 28 maart en 4 april 2007) zijn bos- en natuurbeheerders geïnformeerd over welke (beheers)maatregelen zij kunnen nemen of juist achterwege zouden moeten laten om bepaalde soorten(groepen) te bevoordelen.