Projecten Jan Oldenburger

Duurzame ketens

Meer houtbouw in Nederland

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Opzetten inventarisatie systematiek niet-houtige biomassa

Gegevensvoorziening

Houtoogstprognose Staatsbosbeheer

Gegevensvoorziening

Stand van zaken bos in Gelderland

Gegevensvoorziening

Datalevering KU Leuven

Gegevensvoorziening

VVNH monitoring 2018

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland

Gegevensvoorziening

VVNH monitoring 2017

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Ontwikkelen infographics biomassa-issues

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Beschikbaarheid houtige biomassa in Nederland 2030 en 2050

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop

Gegevensvoorziening

Statistische ondersteuning ETTF

Gegevensvoorziening

Uitvoering ISC enquête 2017

Gegevensvoorziening

Biomassapotentieel Gelderland

Gegevensvoorziening

Biomassapotentieel Overijssel

Gegevensvoorziening

VVNH monitoring 2016

Gegevensvoorziening

Marktscan afvalhout

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Ontwikkeling infographics houtige biomassa

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Studiemiddagen inzet houtige biomassa veehouderij

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Apps in het Nederlandse natuurbeheer

Gegevensvoorziening

Toekomst hout

Gegevensvoorziening

VVNH monitoring 2de helft 2014

Gegevensvoorziening

VVNH monitoring 2015

Gegevensvoorziening

Houtstatistieken voor de VVNH

Gegevensvoorziening

Future Forest Monitoring (FutMon)

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Bestrijding invasieve soorten

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Symposium: 'Meer duurzame energie uit houtige biomassa'

Gegevensvoorziening

Rekenmodel Biomassapotentieel

Gegevensvoorziening

EUwood

Duurzame ketens

Studie dik hout

Duurzame ketens

Groene diensten

Duurzame ketens

BioXchange

Gegevensvoorziening

Nederlandse Bosinventarisaties

Gegevensvoorziening

Uitvoering ISC enquête 2015

Gegevensvoorziening

UNECE Socio Econ indicators

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Oogst van tak- en tophout

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop

Gegevensvoorziening

Houtbalans PBL

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties

Verkenning praktijkproef Duizendknoop

Gegevensvoorziening

Bosomvorming in Nederland

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Groen goud uit landschapsonderhoud

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Meer contracten voor houtige biomassa uit bos, natuur en landschap

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Wilgenteelt op bedrijventerreinen

Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa

Kansen voor wilgenplantages

Gegevensvoorziening

Jaarlijkse datalevering PBL

© Probos , all rights reserved