Over Probos

overprobos

Stichting Probos is een kennisorganisatie met gedreven vakmensen die zich inzet voor duurzaam bosbeheer in Nederland en daarbuiten. Probos is sterk in het signaleren van ontwikkelingen, het identificeren van kennislacunes, het ontwikkelen van bijbehorende kennis en deze te vertalen naar de praktijk. De praktijkgerichte kennis wordt ontwikkeld voor terreinbeheerders, beleidsmakers en organisaties in de bos- en houtketen.

Stichting Probos streeft naar:

  • een eigentijdse, evenwichtige en duurzame combinatie van bosfuncties en functiewaardering;
  • het verhogen van de bijdrage van bos en beplantingen aan klimaatmitigatie en klimaatadaptatie;
  • stijging van het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout, houten producten en biomassa;
  • betrouwbare cijfers over bos en hout;
  • een gezonde financieringsbasis voor bos- en landschapsbeheer;
  • de ontwikkeling van vakbekwaamheid en vakkennis in bosbeheer;
  • een optimaal functionerende bos-rondhoutketen;
  • uitbreiding van het areaal bos en landschappelijke beplantingen in bijvoorbeeld slimme functiecombinaties; en
  • duurzame mobilisatie en hoogwaardige benutting van biomassa

Om deze doelstellingen te bereiken ontwikkelt Probos nieuwe kennis, methoden en producten en draagt deze actief over aan personen en partijen die direct of indirect invloed uitoefenen op het bos- en landschapsbeheer en de daaraan verbonden product- en dienstenketens.

Stichting Probos is een non-profitorganisatie zonder vaste financiering die het belang van het bos centraal stelt.  Probos werkt op projectbasis en combineert een zakelijk instelling en werkwijze met het ideële doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Verbindingen met andere vakgebieden worden gelegd door intensief samen te werken met andere organisaties.

Probos heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken van de stichting Probos. Verder werkt Probos met een Raad van Advies, die de stichting van advies dient op inhoudelijk en strategisch gebied.