Afdrukken

overprobos

Probos is een organisatie met gedreven vakmensen die zich inzet voor duurzaam bosbeheer in Nederland en daarbuiten. Probos is sterk in het signaleren van ontwikkelingen, het identificeren van kennislacunes, het ontwikkelen van bijbehorende kennis en deze te vertalen naar de praktijk. De praktijkgerichte kennis wordt ontwikkeld voor terreinbeheerders, beleidsmakers en organisaties in de bos- en houtketen.

Probos streeft naar:

Om deze doelstellingen te bereiken ontwikkelt Probos nieuwe kennis, methoden en producten en draagt deze actief over aan personen en partijen die direct of indirect invloed uitoefenen op het bos- en landschapsbeheer en de daaraan verbonden product- en dienstenketens.

Probos is een non-profitorganisatie zonder vaste financiering die het belang van het bos centraal stelt. Probos werkt op projectbasis en combineert een zakelijk instelling en werkwijze met het ideële doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Verbindingen met andere vakgebieden worden gelegd door intensief samen te werken met andere organisaties.

Probos heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken van de stichting Probos. Verder werkt Probos met een Raad van Advies, die Probos van advies dient op inhoudelijk en strategisch gebied.